top of page
MGA 1500 Roadster

Test av 1958 MGA 1500 fra 1959

 

En av klubbens medlemmer hadde et gammelt bilblad fra august 1959 hjemme.

I dette bladet ble MGA 1500 1958 roadster testet og bedømt.

Bladet ble gitt ut den 8 august 1959 og kostet 75 øre.

Testen ble utført av det Svenske Bladet Motor.

 

Bilen som her ble testet kostet 13 325 SEK inklusive hardtopp / 12425 SEK uten.

Bilskatten utgjorde SEK 166 pr år.

Det ble registrert 325 MG biler i Sverige i 1958 - 

 

 

 

Price list MGA Sweden

Som man ser av teksten på bildet til høyre var det også listet opp hva de forskjellige reparasjoner kostet.

30 kr for å bytte radiator var vel til å leve med, men tror nok kostnadene speilet lønnsnivået. 

Forsikring må ha vært veldig dyrt på den tiden - Helforsikring uten selvrisk kostet opp til 1167 SEK.

(Se tabell på bildet til høyre) 

 

Bilen kostet altså 12.425 SEK pluss eventuellt ekstra utstyr.

En bytte-motor kostet ca 1250 kr. 

Vi ser at det de kaller bilskatt var på 166 SEK.

 

I teksten på bildet under kommer det frem at hardtoppen kostet 1450 SEK på den tiden, og det var heller ikkke billig når man ser hva hele bilen kostet.

 

 

MGA test in swedish

Det er ganske artig når bilbladet skriver at setene gir tilstrekkelig komfort for langturer.

Mye har endret seg siden dengang, også våre rygger.

 

At det ikke lønner seg med for store bein gjelder fortsatt

 

Tror flere MGA eiere kan kjenne seg igjen da det ikke er så lett å finne en god hvilestilling til venstre beinet ved siden av clutchpedalen...

 

Kort girstang som sitter rett i hånda er fortsatt blant de ting som gjør en kjøretur i en MGA til en fantastisk opplevelse av en ekte sportsbil

I tabellen som vises i bildet til venstre er alle tenklige mål, og utenklige mål oppgitt.

Artig og kjekt å vite 

Testen som ble gjort på den tiden var relativt omstendelig og nøye utført - Selv om dagens biltester er ganske annerledes ble det vektlagt mye av det samme, men mye er også endret selvsagt. Det morsomme med denne testen er at alle mulige slags data er tatt med, mål på de utroligste avstander er bare en ting

bottom of page